In de aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen willen wij u als HV Bicht erop attent maken dat u mee bepaalt welke partijen de komende 4 jaar gaan beslissen over ons cultureel erfgoed.  Lees daarom in de verschillende verkiezingsprogramma’s goed de paragraaf over cultuur door, mist deze paragraaf, dan weet u al dat cultuurbehoud niet hoog in het vaandel staat bij de betreffende partij.

Als Heemkundevereniging willen wij u vragen om hier goed op te letten, want als vereniging kun je cultuur niet behouden, als de gemeente(raad) hier niet actief in betrokken wil worden.

Uiteraard hebben meerdere deelnemende partijen enkele kandidaten die cultuur van belang vinden. Van een tweetal partijen weten wij dat zij het behoud van onze cultureel erfgoed zeer goed in de gaten zullen houden de komende jaren, dit omdat binnen deze partijen bestuursleden van HV Bicht actief zijn. Zo staan onze bestuursleden  Eefje Joosten (als nr. 1) en Roy Jacobs (als nr. 12) op de lijst voor de VVD (lijst 7) en staat onze voorzitter Roel Nijsten (als nr. 3) op de lijst voor SPA (lijst 9).