Dodenherdenking 4 mei 2021

Net zoals ieder jaar werd ook dit jaar weer een herdenking gehouden bij het Joods monumentje in de Weidestraat in Grevenbicht.

Gezien de coronamaatregelen kon er maar een beperkte groep mensen aanwezig zijn. Er was een afvaardiging namens het oranje comité Grevenbicht, Heemkunde Bicht en de gemeente. Samen hebben zij, ook namens vele anderen, stilgestaan bij de Joodse families die uit onze omgeving die tijdens de Tweede Wereldoorlog het leven hebben gelaten.

Om 17.00 uur precies werd er een voordracht gedaan door de heer Roy Jacobs, hierna werd er een gedicht voorgedragen. Vervolgens werden er naar Joods gebruik stenen geplaatst ter herdenking en werd er een moment van stilte in acht genomen werd door de aanwezigen. Na de twee minuten stilte werd er nog een tweede gedicht voorgedragen.

Hieronder kunt u de voordracht van Roy Jacobs en de beiden gedichten nalezen.

Een overdenking.      

4 mei 2021 Weidestraat 17.00uur

Voor het pand gelegen alhier te Grevenbicht, aan de Peperstraat 52, thans nummer 17, liggen de stolpersteine voor de familie Croonenberg.

Op 9 april 1943 werd de familie op transport gesteld naar Kamp Vught om vervolgens naar de kampen in Duitsland gebracht te worden waar korte tijd later de gehele familie vermoord werd.

De avond voor de deportatie, 8 april 1943 deed zich evenwel iets bijzonders voor: in huize Croonenberg kwamen in het donker de burgemeester samen met de veldwachter en meldden aan vader Croonenberg dat ze slechte berichten hadden opgevangen over hetgeen in Duitsland gebeurde. Om dat te voorkomen was er een roeiboot geregeld om diezelfde avond de familie via België weg te sluizen en in veiligheid te brengen. Maar ondanks alle inspanningen van de burgemeester durfde vader Croonenberg dit avontuur niet aan. “We gaan morgen en zien wel wat er van komt,” aldus mevr. Mia Eys – Stans, destijds het buurmeisje van de familie Croonenberg, op 7 oktober 2016 bij de onthulling van de Stolpersteine.

Het gene erna, na de deprotatie, komt kennen we. Het eindigde in de modder en ellende van de vernietigingskampen korte tijd later…..

Keuzes:

Het draait om keuzes: actief verzetten, passief verzetten of niets doen zijn keuzes. Had vader Croonenberg een andere keuze gemaakt was dit dan anders afgelopen?

We weten het niet.

Feit is wel dat hij en zijn gehele familie oorlogsslachtoffers zijn. De keuze van de burgemeester, die thans nog steeds te boek staat als “foute” burgemeester is ook een opmerkelijke: degene die altijd als dader gezien werd, is wellicht meer held dan we gedacht hadden.

Een keuze is ook, dat we thans, de vrijheid hebben om er actief voor te kiezen degenen die tijdens de Tweede Wereldoorlog omgekomen zijn, actief te herdenken. Hun offer was niet voor niets. Door hun keuzes hebben we thans de vrijheid om ons respect te kunnen tonen aan alle slachtoffers.

Laten we hen herdenken.

Laat dat onze keuze zijn.                                      

Roy Jacobs

Wij gedenken hen die vielen in de strijd
Tegen een overheersende legermacht
Die heel veel verdriet en ellende bracht
Het was een onvoorstelbare moeilijke tijd

Vijf lange jaren van onderdrukking
Onbeschrijflijk leed is er geleden
Dood en verderf waren niet gering
Bombardementen op vele steden

Nu mogen we alweer jaren vrijheid gedenken
Hopen dat er nooit weer oorlog zal ontstaan
Moge God ons blijvende vrede schenken
Zodat wij veilige verder mogen gaan

Laten we de bevrijders blijven waarderen
En zij die hun leven lieten in de strijd
Blij dat we nu in vrede mogen verkeren
En dankbaar mogen leven in vrijheid


Twee minuten stilte

voor hun
voor jou
voor mij
opdat we altijd
vrij mogen zijn


Twee minuten stilte
samen stil staan
tegen oorlog
voor vrede
dat vrede in ons
en onze toekomst
voort zal blijven bestaan


Ook bij het monument Vickers Wellington den Deiler zijn bloemen gelegd