Lid worden van de jongerenafdeling van HV Bicht?

Beste oud jeugdleden / jeugdleiders,

Vijf jaar geleden werd er een jeugdafdeling van HV Bicht opgezet, zoals jullie allemaal weten.  Deze jeugdafdeling is voor de leeftijdsgroep die past bij groep 6, 7 en 8 van de basisschool. Een goed vervolg voor leden die van de basisschool af gingen, was er op dat moment nog niet. Echter wij merken ieder jaar weer opnieuw dat er jeugdleden zijn die het jammer vinden dat ze onze jeugdafdeling zijn ontgroeid. Sommigen vanwege de gezelligheid, anderen vanwege hun interesse in geschiedenis uit zijn/haar eigen leefomgeving. (Vooral) voor deze tweede groep gaan wij officieel starten met een jongerenafdeling. 

Enkelen van jullie zijn op dit moment leider bij de activiteiten van de jeugdafdeling, anderen hebben al een keer (of meerdere keren) deelgenomen aan een activiteit of je bent het afgelopen jaar lid geweest van de jeugdafdeling. Je hebt nu de leeftijd bereikt dat je van de basisschool af bent, maar je voelt je nog te jong om volwassen lid van onze heemkundevereniging te worden.  Voor deze groep is onze jongeren afdeling bedoeld.

Wat houdt het in om lid te zijn van de jongerenafdeling:

 • Jongerenlidmaatschap is bedoeld voor de leeftijdscategorie van de studerende jongeren op middelbaar onderwijs (afhankelijk van je studie ongeveer van 13 tot 18 jaar).
 • Je wordt via mail op de hoogte gehouden van Heemkunde activiteiten die voor jou interessant kunnen zijn om aan deel te nemen. 
 • Je kunt deelnemen aan diverse activiteiten. (Denk hierbij bijvoorbeeld aan excursies, lezingen, veldwerk, helpen bij de jeugdafdeling).
 • Er zijn geen lidmaatschapskosten, maar als je deelneemt aan een activiteit, zal er per deelname een kleine vergoeding gevraagd worden als dat nodig is bij die activiteit (bijvoorbeeld bij een lezing of excursie).
 • Het jaarboek, dat jaarlijks uitgegeven wordt, zit niet inbegrepen bij het lidmaatschap. Dit is wel tegen een gereduceerd bedrag (€10,-) verkrijgbaar.
 • Eventueel kun je ook in een groepsapp op de hoogte gehouden worden van activiteiten.

Wat is er anders dan bij de jeugdafdeling:

 • Er zijn minder activiteiten.
 • De activiteiten zijn niet op een vast moment in de week, soms ‘s middags, soms ‘s avonds, afhankelijk van de activiteit.
 • Voor elke activiteit waar je aan wilt deelnemen moet je je vooraf aanmelden. 
 • Neem je geen deel aan activiteiten, dan zijn er geen kosten.

Een andere optie is nog om (volwassen) lid te worden van HV Bicht:

 • Je krijgt alle nieuwsbrieven van HV Bicht.
 • Je krijgt informatie over alle activiteiten en lezingen (niet alleen de activiteiten die specifieker op jongeren gericht zijn).
 • Je kunt deelnemen aan alle activiteiten (niet alleen de activiteiten die specifieker op jongeren gericht zijn).
 • Je krijgt jaarlijks de uitgave van het jaarboek gratis.
 • Het (volwassen) lidmaatschap kost jaarlijks 20 euro.

Heb je nog vragen, stuur een mailtje naar jeugd@hvbicht.nl

Het is ook mogelijk om volwassen lid te worden. klik daarvoor hier.

Let op, als je een foutmelding krijg over het mail adres of telefoonnummer. Dan staat er waarschijnlijk een spatie achter het ingevulde adres/nummer.   Blijft het probleem bestaan, stuur dan een mailtje naar jeugd@hvbicht.nl

Je inschrijving wordt via mail bevestigd,
gebeurt dit niet binnen 2 dagen,
mail dan naar jeugd@hvbicht.nl