WERKGROEPEN

Coördinator:  Roy Jacobs

Heeft u vragen met betrekking tot archeologie, of heeft u interesse om deel te nemen aan deze werkgroep, neem dan contact op met de coördinator van deze werkgroep.

Dit kan middels mail: archeologie@hvbicht.nl

Coördinator:  Frans Peeters

In het Heemhuis vindt u onder andere: 

  • geschiedkundige bronnen en heemkundige documenten.
  • Persknipsels over de geschiedenis van Groot Born, gerangschikt op gebeurtenissen en data. 
  • Digitale kopieën van de Burgerlijke stand, Parochieregisters en Bevolkingsregisters. 
  • Stambomen van diverse families
  • Foto- en ansichtkaartenarchief
  • Boeken
  • Tijdschriften

Kunt u niet tijdens de reguliere openingstijden van het Heemhuis, of komt u liever op een ander tijdstip een keer langs, dan kan dit op afspraak.  Neem hierover contact op met info@hvbicht.nl

Heeft u vragen met betrekking tot Archief en documentatie, heeft u wellicht documenten of voorwerpen die interessant kunnen zijn voor onze heemkunde vereniging,  of heeft u interesse om deel te nemen aan deze werkgroep, neem dan contact op met de coördinator van deze werkgroep.

Dit kan middels mail: archief@hvbicht.nl

Coördinator:  Nancy Janssen

Heeft u vragen met betrekking tot educatie, of wilt u informeren op welke manier onze heemkundevereniging u kan ondersteunen bij educatie op een bepaald onderwerp, neem dan contact op met de coördinator van deze werkgroep.

Dit kan middels mail: educatie@hvbicht.nl

Op dit moment heeft de werkgroep expositie geen coördinator.  Heeft u vragen over exposities, ideeën voor exposities of suggesties met betrekking tot exposities die interessant kunnen zijn. Stuur dan gerust een bericht naar info@hvbicht.nl en er wordt voor gezorgd dat dit bericht op de juiste plaats komt.

Coördinator:  Frans Peeters

Heeft u vragen met betrekking tot genealogie (stamboomonderzoek), of heeft u interesse om deel te nemen aan deze werkgroep, neem dan contact op met de coördinator van deze werkgroep.

Met betrekking tot genealogie is er ook veel informatie te vinden op: www.bidprentjes-archief.nl  Voor verdere informatie hierover, of mogelijkheden om digitaal ingescande bidprentjes in te zien, kunt u ook contact opnemen met Frans Peeters

Dit kan middels mail: genealogie@hvbicht.nl

Coördinator:  Dhr. C. Deuss

Heeft u vragen met betrekking tot de werkgroep geschiedenis, of heeft u interesse om deel te nemen aan deze werkgroep, neem dan contact op met de coördinator van deze werkgroep.

Dit kan middels mail: geschiedenis@hvbicht.nl

Coördinatoren: Nancy Janssen, Eefje Joosten, Roel Nijsten

Onze heemkundevereniging heeft als een van de weinigen heemkundeverenigingen in de omgeving een afdeling jeugd en een afdeling jongeren.  

De afdeling jeugd is bedoeld voor kinderen in de leeftijd van groep 6, 7 en 8 van de basisschool.  Zij hebben een tiental bijeenkomsten per jaar waarin diverse onderwerpen met betrekking tot geschiedenis uit onze omgeving behandeld worden.  Één activiteit per jaar is een groter museumbezoek, daarbij gaan we ook buiten onze eigen regio.

De afdeling jongeren is bedoeld voor studenten van ongeveer 13 tot 18 jaar.  Deze groep komt minder vaak bij elkaar, maar wij streven om één tot twee activiteiten per jaar te houden.  Dit zijn meestal excursies, waarvan er een samen met de afdeling jeugd is.  Daarnaast sluiten de jongeren (indien zij dit kunnen combineren met hun opleiding) ook regelmatig aan als leiders bij activiteiten van de jeugdafdeling, om op die manier hun passie en kennis te kunnen delen.

De afdeling jeugd en jongeren is tevens verantwoordelijk voor het monument “Vickers Wellington den Deiler” welk hangt aan de muur van de watermolen in Grevenbicht.

Voor meer informatie over de werkgroep jeugd en jongeren kunt u contact opnemen met een van de coördinatoren, of via jeugd@hvbicht.nl

Coördinator:  Jean Knoors

Heeft u vragen voor de werkgroep redactie en PR, of heeft u interesse om deel te nemen aan deze werkgroep, neem dan contact op met de coördinator van deze werkgroep.

Deze werkgroep houdt zich vooral bezig met het publiceren van stukken in lokale bladen en het bijwonen van activiteiten die betrekking hebben op het heem in onze omgeving. 

Daarnaast verzamelen zij ook stukken voor het jaarboek.

Dit kan middels mail: pr@hvbicht.nl

Heeft u stukken die in het jaarboek geplaatst zouden mogen worden, kunt u deze mailen naar: jaarboek@hvbicht.nl

Coördinator:  Roy Jacobs

Heeft u vragen voor de werkgroep middelen, of heeft u interesse om deel te nemen aan deze werkgroep, neem dan contact op met de coördinator van deze werkgroep.

Dit kan middels mail: middelen@hvbicht.nl

Coördinator:  Miel Jaspers

Heeft u vragen met betrekking tot volkskunde, of heeft u interesse om deel te nemen aan deze werkgroep, neem dan contact op met de coördinator van deze werkgroep.

Dit kan middels mail: volkskunde@hvbicht.nl