GESCHIEDENIS HV BICHT

Heemkundevereniging “Bicht”

De Heemkundevereniging “BICHT” is ontstaan uit het comité “K82” dat in 1982 het 75-jarig bestaansfeest van de “St.-Catharinaparochie in Papenhoven-Grevenbicht organiseerde. Na de organisatie van een tweetal kleinere feesten in de parochie, werd in 1983 besloten tot de oprichting van de heemkundevereniging “Bicht”.

De naam verwijst naar de gezamenlijke middeleeuwse benaming voor Grevenbicht en Obbicht. Als gevolg van de herindeling per 1 januari 1982 werd besloten het werkterrein van de Heemkundevereniging uit te breiden tot het grondgebied van de toenmalige gemeente Born.

Het logo bestaat uit een brede verticale bochtige lijn die de Maas symboliseert en een rechte lijn die staat voor het Julianakanaal. De dunne golvende onderlijning van de naam verwijst naar de Kingbeek, de cultuurhistorische levensader voor het grondgebied van “Bicht”, tussen Julianakanaal en Maas.
De golflijn (de Kingbeek) voert, in de schrijfrichting richting gezien, naar de bron van de beek en symboliseert zo het doel van de vereniging: het onderzoeken van de Beegse historie en volkscultuur.

Het doel van de vereniging is:

 • De plaatselijke bevolking en andere belangstellenden bewust te maken van al het waardevolle dat het gebied van de voormalige gemeente Born in heden en verleden te bieden heeft met betrekking tot locale historie, de natuur en de volkscultuur.
 • Waar mogelijk het bevorderen van het reconstrueren, restaureren en instandhouden van het natuur- en cultuurhistorisch erfgoed.
 • Het ageren tegen overheidsbesluiten of andere beslissingen die schade kunnen toebrengen aan aspecten van het milieu, de natuur of de cultuur binnen het werkgebied van de Heemkundevereniging.

De vereniging is opgedeeld in twee secties:

 • Geschiedenis en Oudheidkunde, die zich bezig houdt met het onderzoek van de lokale geschiedenis, archeologie en het familieonderzoek (genealogie).
 • Volkskunde, die actief is met het onderzoek naar het volksleven in heden en verleden, in de breedste zin van het woord.
  Voor tussentijdse activiteiten, zoals het inrichten van tentoonstellingen of het samenstellen van publicaties worden speciale werkgroepen samengesteld.
  Veder brengt de vereniging, gevraagd of ongevraagd, advies uit aan de gemeente over onderwerpen, die gerekend kunnen worden het werkterrein van de Heemkundevereniging.
  Voor leden, inwoners en overige geïnteresseerden organiseert de vereniging lezingen, wandel- en fietstochten en tentoonstellingen en worden regelmatig brochures uitgegeven over heemkundige onderwerpen.